您好,欢迎您访问亳州市租房网。

亳州市租房网

首页 > 食用菌

中秋唐李朴古诗带拼音

中秋唐李朴古诗带拼音 中秋唐李朴朗诵

发布时间:2021-07-24 11:50:18 食用菌 17219次
中秋唐李朴古诗带拼音?中秋 唐 李朴hào pò dānɡ kōnɡ bǎo jìnɡ shēnɡ , yún jiān xiān lài jì wú shēnɡ ; 皓 魄 当 空...
中秋唐李朴古诗带拼音 中秋唐李朴朗诵

中秋唐李朴古诗带拼音?

中秋 唐 李朴

hào pò dānɡ kōnɡ bǎo jìnɡ shēnɡ , yún jiān xiān lài jì wú shēnɡ ;

皓 魄 当 空 宝 镜 升 , 云 间 仙 籁 寂 无 声 ;

pínɡ fēn qiū sè yì lún mǎn , chánɡ bàn yún qú qiān lǐ mínɡ ;

平 分 秋 色 一 轮 满 , 长 伴 云 衢 千 里 明 ;

jiǎo tù kōnɡ cónɡ xián wài luò , yāo má xiū xiànɡ yǎn qián shēnɡ ;

狡 兔 空 从 弦 外 落 , 妖 蟆 休 向 眼 前 生 ;

línɡ chá nǐ yuē tónɡ xié shǒu , ɡènɡ dài yín hé chè dǐ qīnɡ 。

灵 槎 拟 约 同 携 手 , 更 待 银 河 彻 底 清 。